Pomocnicy Świętego Mikołaja!

Byliśmy pomocnikami Świętego Mikołaja!

Tradycją już się stało, że niesiemy pomoc innym. I tego roku dołączyliśmy do zbiórki prezentów dla dzieci z Grodziskiego Domu dziecka.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę Rodzicom i Dzieciom.